Everzwijnen jagen tijdelijk toegelaten

In het Waalse gewest wordt gedurende één maand de jacht op everzwijnen toegestaan om mee te helpen aan het indijken van de besmettelijke atypische haard van de runderziekte brucellose. De haard werd op 2 mei getraceerd in de regio Florennes. Het gaat om een vorm van brucellose die voorkomt bij in het wild levende dieren en in het bijzonder everzwijnen. Waals minister van Landbouw Carlo Di Antonio staat de jacht op everzwijnen gedurende één maand toe in tien Waalse gemeenten rond de haard. De landbouwzones werden afgebakend op basis van de keuze van het Waals departement Natuur en Bos en op vraag van de betrokken landbouwers.
In de tien volgende gemeenten mag gedurende een maand dag en nacht op everzwijnen gejaagd worden: Anhée, Dinant, Doische, Florennes, Hastière, Mettet, Onhaye, Philippeville, Profondeville en Yvoir. "Door de aanwezigheid van evenzwijnen hier te verminderen, willen we het risico op de overdracht van de ziekte van in het wild levende dieren naar vee verminderen", aldus de minister.